NEWCURB Makelaars | Prinsjesdag Box 3 en vastgoed

Informatie vanuit Prinsjesdag inzake de verhuur van woonruimte als 2e woning en belegging

Wijzigingen box 3

 • Huidig betaal je belasting over je vermogen op basis van een fictief rendement per waarde peildatum 1 januari
 • Vanaf 1 januari 2023 gaat een overbruggingswet in voor box 3, waarbij het effectieve rendementspercentage voor sparen / banktegoeden op 0,01% komt en van overige bezittingen 5,69% (o.a. vastgoed). Dit verminderd met 2,46% van van de waarde van de schulden op dezelfde peildatum (gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse rente over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van het lopende kalenderjaar gepubliceerd door de DNB).
 • Vanaf ingang belastingjaar 2026 wilt de overheid een nieuw stelsel voor box 3 invoeren
 • Het box-3 belastingtarief omhoog gaat van 31% naar 34% in 3 jaar tijd, in 2023 is dit 32%
 • De leegwaarderatio toepassing is aangepast, waar eerst nog werd gesproken over afschaffing. Het gaat hierbij om aanpassingen in percentages naar meer actuele standaarden. Daarnaast worden tijdelijke huurovereenkomsten uitgesloten van de leegwaarderatio.

Nieuw box 3 stelstel in 2026

 • Planning was om dit in 2025 in te voeren, maar na onderzoek blijkt dit niet haalbaar en is het voor nu verschoven naar een beoogde ingang in 2026
 • Nu word er belasting geheven over vermogen op basis van een fictief rendement over de waarde per peildatum, dit wil de overheid wijzigen in belasting heffen op basis van werkelijk behaald rendement
 • Hierbij gaat het om inkomen uit vermogen, zoals rente, huurinkomsten, waarde stijgingen & dalingen
 • Zie hier de link naar rijksoverheid inzake het nieuwe box-3 stelsel

Overdrachtsbelasting panden niet voor eigen bewoning

 • Is op dit moment 8% van de aanschafprijs
 • Deze zal vanaf komend jaar (2023) stijgen met 2,4% naar 10,4%

Zie hier een schematisch overzicht van de wijzigingen in een factsheet van PWC en zie hier Miljoenennota & Belastingplan van de Rijksoverheid.

Verhuur van de eigen hoofdwoning

Bovenstaande is van toepassing voor box 3 en heeft betrekking op beleggingspanden, 2e woning(en) en dus geen impact op de verhuur van de eigen woning. Lees hier meer over de belastingregels omtrent het verhuren van je eigen koopwoning.